Kamil Galewski jedzie na

60 Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną

W dniach 24-26.06.2019 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzone zostały trzydniowe zawody, których celem było wyłonienie dwóch osób, mających uzupełnić reprezentację Polski na 60 Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną (60th International Mathematical Olympiad).

W zawodach, przeprowadzonych w formie „Team Selection Test”, brało udział 10 osób:

cztery z zapewnioną kwalifikacją IMO (co uzyskały na podstawie wyniku osiągniętego podczas zawodów finałowych 70 Olimpiady Matematycznej: https://om.mimuw.edu.pl/post/11):

Juliusz Banecki, Gdańskie Liceum Autonomiczne,

Tomasz Ślusarczyk, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,

Justyna Jaworska, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie,

Radosław Żak, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,

oraz sześć osób, które w finale uzyskały 30 punktów i jednocześnie w zawodach stopnia drugiego otrzymały maksymalną liczbę 36 punktów:

Jan Dobrakowski, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie,

Maciej Dziuba, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich,

Jan Fornal, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie,

Paweł Gadziński, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej,

Kamil Galewski, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim,

Iwo Pilecki-Silva, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza we Wrocławiu.

Każdego dnia uczestnicy polskiego TST 2019 mieli do rozwiązania 3 zadania, każde ocenianie w skali 0 – 7 punktów.

Po podsumowaniu punktów okazało się, że kwalifikację na dwa wakujące miejsca na IMO 2019 uzyskali:

Jan Fornal i Kamil Galewski,

którzy w zawodach uzyskali dwa najlepsze wyniki, wyprzedzając również wszystkie osoby, które miały zapewniony udział w reprezentacji Polski na IMO 2019.

Notatkę na temat wyników tej rywalizacji można znaleźć pod adresem https://om.mimuw.edu.pl/post/17

Tym sposobem uczeń naszej szkoły, Kamil Galewski będzie reprezentował Polskę podczas 60 Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, która odbędzie się w dniach 14 – 22.07.2019 r. w Bath, w Wielkiej Brytanii.

Na stronie https://www.imo2019.uk/ można śledzić aktualne informacje przekazywane przez organizatorów 60th IMO.

Reprezentanci Polski na 60 Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną wezmą też udział w XIX Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych, które odbędą się w dniach 23-26 czerwca 2019 r. w Klosterneuburgu, w Austrii (z udziałem reprezentacji gospodarzy). Zawody CPS tradycyjnie przeprowadzane są w okresie bezpośrednio poprzedzającym wyjazd naszych reprezentacji na IMO.

Załączone zdjęcia z zawodów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości p. Dominika Burka, głównego organizatora zawodów w Krakowie.

Zdjęcie grupowe przekazał nam Tomek Ślusarczyk (autorem zdjęcia jest tata Tomka).

P. K.

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ