Został odznaczony przez Tadeusz Kościuszkę za bohaterską postawę podczas powstania w 1794r. Leczył chorych i udzielał błogosławieństw, za co wdzięczni Żydzi ufundowali mu ohel na piotrkowskim cmentarzu żydowskim. Ostatnim rabinem Piotrkowa był Mosze Chaim Lau. Z naszego miasta pochodzi także nowojorski wydawca Ben Giladi, który udziela się również w społecznych organizacjach integrujących piotrkowskich Żydów rozproszonych po całym świecie. Jan Karol Samuel Hildebrand był lekarzem i aptekarzem bezinteresownie pomagającym ubogim potrzebującym z Piotrkowa. Nagrobek znajdujący się na cmentarzu przy kościele oo. Bernardynów ufundowali mu wdzięczni Żydzi.

Polski poeta oraz tłumacz poezji niemieckiej, rosyjskiej i radzieckiej pochodzenia żydowskiego. Pochodzący z naszego miasta i uczący się tutaj w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego, czyli w naszej szkole. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Polski muzyk i kompozytor oraz żołnierz Wojska Polskiego narodowości żydowskiej . Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim w ubogiej, żydowskiej rodzinie. Walczący w późniejszych latach m.in. pod Monte Cassino.

Amerykańska pionierka ruchu feministycznego polskiego pochodzenia. Urodziła się 13 stycznia 1810 w Piotrkowie Trybunalskim, w jednej z kamieniczek dzisiejszej ulicy Starowarszawskiej, która kiedyś nosiła nazwę Żydowska, bo w czasie okupacji dzielnica ta stanowiła żydowskie getto. Ernestina wychowywała się w ścisłych zasadach judaizmu, którym się sprzeciwiła. W wieku 17 lat wyjechała do Berlina, gdzie wkrótce opracowała formułę odświeżacza powietrza, dzięki czemu mogła sfinansować swoje dalsze podróże. Po krótkiej wyprawie po Europie, przybyła do Wielkiej Brytanii, w której zawarła ślub cywilny z chrześcijaninem Williamem Rose. Następnie wyjechała z nim do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku. Rose została wybrana przewodniczącą Narodowego Konwentu Praw Kobiet. Zmarła w Wielkiej Brytanii w 1892 roku.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ