Zapraszamy uczniów I LO do redagowania tekstów (artykuł, felieton, esej, reportaż), dotyczących uroczystości szkolnych.

Zapraszamy do opisywania i komentowania życia naszej szkoły.

Teksty i ewentualne pytania proszę kierować do opiekunów sekcji:

pani Iwony Dorobczuk-Zwolińskiej i pana Roberta Cieślaka.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ