p>

 

 

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

Zalaczniknr 3 - Formularz ofertowy


Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych


Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

Zmodyfikowany załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowany załącznik nr 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowany załącznik nr 3a – Formularz ofertowy dla I części zamówienia

Zmodyfikowany załącznik nr 3b – Formularz ofertowy dla II części zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3a – Formularz ofertowy dla I części zamówienia

Załącznik nr 3b – Formularz ofertowy dla II części zamówienia

Załącznik nr 4 – Projekt szaf

Załącznik nr 5a – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla I części zamówienia

Załącznik nr 5b – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla II części zamówienia

Załącznik nr 6a – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6b – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

 

Załączniki:

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3a – Formularz ofertowy dla I części zamówienia

Załącznik nr 3b – Formularz ofertowy dla II części zamówienia

Załącznik nr 3c – Formularz ofertowy dla II części zamówienia

Załącznik nr 4 – Projekt szaf

Załącznik nr 5a – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla I części zamówienia

Załącznik nr 5b – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla II części zamówienia

Załącznik nr 5c – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla III części zamówienia

Załącznik nr 6a – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6b – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6c – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załączniki:

Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1c – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3a – Formularz ofertowy dla I części zamówienia

Załącznik nr 3b – Formularz ofertowy dla II części zamówienia

Załącznik nr 3c – Formularz ofertowy dla II części zamówienia

Załącznik nr 4 – Projekt szaf

Załącznik nr 5a – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla I części zamówienia

Załącznik nr 5b – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla II części zamówienia

Załącznik nr 5c – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla III części zamówienia

Załącznik nr 6a – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6b – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6c – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Zmodyfikowany załącznik nr 6b do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa II część zamówienia.doc

Zmodyfikowany załącznik nr 6c do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa III część zamówienia.doc

 

 

Załącznik nr 1a- Opis Przedmiotu Zamówienia dla I cześci zamówienia.

Załącznik nr 1b- Opis Przedmiotu Zamówienia dla II cześci zamówienia

Załącznik nr 1c- Opis Przedmiotu Zamówienia dla III cześci zamówienia

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3a-Formularz ofertowy dla I cześci zamówienia - doc

Załącznik nr 3a-Formularz ofertowy dla I cześci zamówienia - pdf

Załącznik nr 3b-Formularz ofertowy dla II części zamówienia - doc

Załącznik nr 3b-Formularz ofertowy dla II części zamówienia - pdf

Załącznik nr 3c-Formularz ofertowy dla III części zamówienia - doc

Załącznik nr 3c-Formularz ofertowy dla III części zamówienia - pdf

Załącznik nr 4 - projekty szaf

Załącznik nr 5a- do Oświadczenie dotyczące Wykluczenia dla I części zamówienia - doc


Załącznik nr 5b- do Oświadczenie dotyczące Wykluczenia dla II części zamówienia - doc


Załącznik nr 5c- do Oświadczenie dotyczące Wykluczenia dla III części zamówienia - doc

 

Załącznik nr 6a do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa I częśc zamówienia.doc

Załącznik nr 6b do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa II częśc zamówienia.doc

Załącznik nr 6c do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa IIIczęśc zamówienia.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy.doc

Załącznik nr 1a- Opis Przedmiotu Zamówienia dla I cześci zamówienia.

Załącznik nr 1b- Opis Przedmiotu Zamówienia dla II cześci zamówienia

Załącznik nr 1c- Opis Przedmiotu Zamówienia dla III cześci zamówienia

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3a-Formularz ofertowy dla I cześci zamówienia - doc

Załącznik nr 3a-Formularz ofertowy dla I cześci zamówienia - pdf

Załącznik nr 3b-Formularz ofertowy dla II części zamówienia - doc

Załącznik nr 3b-Formularz ofertowy dla II części zamówienia - pdf

Załącznik nr 3c-Formularz ofertowy dla III części zamówienia - doc

Załącznik nr 3c-Formularz ofertowy dla III części zamówienia - pdf

Projekt mebli do III części zamówienia

 

Załącznik nr 5a- do Oświadczenie dotyczące Wykluczenia dla I części zamówienia - doc


Załącznik nr 5b- do Oświadczenie dotyczące Wykluczenia dla II części zamówienia - doc


Załącznik nr 5c- do Oświadczenie dotyczące Wykluczenia dla III części zamówienia - doc

 

Załącznik nr 6a do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa I częśc zamówienia.doc

Załącznik nr 6b do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa II częśc zamówienia.doc

Załącznik nr 6c do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa IIIczęśc zamówienia.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ Podwykonawcy.doc

 

Załączniki:

zap-ofrt-2019.pdf

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ