Drodzy uczestnicy konkursu językowego FOX.
Zapraszam jutro (5/03/2024) do sali 12 o 9:00 aby wziąć udział w teście znajomości wskazanej lektury.

Powodzenia!

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ