Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Eliminacje krajowe organizowane są jak zawsze przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego- Fundację Matematyków Wrocławskich

I etap XXII OLM odbędzie się dnia 28.09.2023 w naszej szkole. Stanowi on eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej - jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. By osiągnąć sukces w zawodach nie musicie posiadać szczególnych umiejętności językoznawczych ani też wyróżniać się wybitną znajomością języków obcych . Wystarczy mieć "otwarty umysł" oraz posiadać umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie podanych informacji, dotyczących, w wypadku tej olimpiady, egzotycznych lub nieistniejących języków. Olimpiada cieszy się popularnością szczególnie wśród uczniów klas matematycznych lecz tak naprawdę jest to sympatyczna, kreatywna zabawa dla wszystkich. Przygotowanie do tej olimpiady sprowadza się do wykonania jak największej liczby przykładowych zadań znajdujących się w zakładce "zadania" , na stronie domowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (fmw.math.uni.wroc.pl/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna-olimpiada-lingwistyczna/20232024/xxii-olimpiada-lingwistyki).

Listy chętnych z poszczególnych klas przyjmowane będą przez nauczycieli matematyki oraz nauczyciela jęz. francuskiego- A.Lauks

do dnia 22.09. 2023 włącznie.

Jak już wspomniałam, arkusze olimpiad z poprzednich lat, regulamin konkursu, harmonogram oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie olimpiady. ZAWODY ETAPU MIĘDZYNARODOWEGO ZAPLANOWANO W BRAZYLII na przełomie lipca i sierpnia 2024 r. Organizatorzy zapewniają warsztaty treningowe dla osób zakwalifikowanych do tego etapu .

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, proszeni są o zapoznanie się z jego regulaminem.

Zachęcam do udziału. W razie pytań, proszę o kontakt (pracownia języka francuskiego - sala nr 16).

 

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ