18 Marca 2021 roku odbędzie się konkurs ,,Kangur Matematyczny''
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p. Koźlik lub nauczycieli matematyki do dnia 04.02.2021r.

Opłata wynosi 10 zł ( należy wpłacić na konto rady rodziców z dopiskiem ,,KANGUR'')

Jeśli konkurs będzie przeprowadzony zdalnie nie będzie nagród a jedynie upominki 1 na 8 uczestników które przydzieli Koordynator szkolny nie biorąc pod uwagę wyników konkursu.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do wydrukowania i wypełnienia zgody ,,RODO''

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ