19 marca 2020 roku w naszej szkole odbędzie się konkurs "Kangur Matematyczny".

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p. Koźlik do dnia 29 stycznia 2020 r.

Uwaga: Opłata wynosi 10 zł.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ