Z okazji zbliżających się Świąt

składamy wiosenne życzenia,

aby w czasie Wielkanocy w Naszych sercach,

rodzinach i domach zagościła radość, spokój

i wielka nadzieja odradzającego się życia.

 

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji, oraz Uczniom

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

życzy Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ