6 listopada 2023 roku przed Akademią Piotrkowską w Piotrkowie Trybunalskim została otwarta wystawa prezentująca historie osób, których objął przymusowy pobór do wojska w okresie stanu wojennego. Pokaz nosi znamienny tytuł: „I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982-1983)”.

Po oficjalnym zaprezentowaniu ekspozycji, w auli uczelni odbyła się prelekcja, podczas której bezpośredni świadkowie owych wydarzeń przybliżyli zgromadzonym gościom wydarzenia z tamtego okresu.

W otwarciu wystawy wzięła udział młodzież szkół średnich oraz studenci Akademii Piotrkowskiej. I Liceum Ogólnokształcące reprezentowali uczniowie klasy 1b.

PG

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ