Dzień dobry, polecamy kolejne ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego. W tym tygodniu wzmacniamy całe nasze ciało.

https://app.cyberobics.com/details/_5762874062001?lang=pl

https://app.cyberobics.com/details/_5767000113001?lang=pl

https://app.cyberobics.com/details/_5764642620001?lang=pl

Bardzo prosimy przygotować referat z działu wychowania. fizycznego o nazwie Edukacja zdrowotna
Tematy do wyboru:
1. Zwiększenie poczucia własnej wartości
2. Podejmowanie decyzji
3. Jak reagować na komplementy i zarzuty
4. Radzenie sobie z krytyką
5. Rozwój własnych zdolności

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ