Terminy prac klasowych (dla osób, które nie pisały ich w terminach podstawowych oraz dla tych, którzy zadeklarowali chęć poprawy)
1 czerwca 2020 r., godz. 10:00
Polska i świat po II wojnie światowej (1AG, 1CG i 1DG)
Początki średniowiecza (1AP i 1DP)
2 czerwca 2020 r., godz. 10:00
Polska i świat w II połowie XX wieku (1AG i 1CG)
U źródeł demokracji i republiki (2A i 2E)
3 czerwca 2020 r., godz. 10:00
Prawo (1AG i 1CG)
4 czerwca 2020 r., godz. 10:00
Obywatel (1AG)
Polska za pierwszych Piastów (1AP i 1DP)
Absolutyzm czy republika? (2A i 2E)
5 czerwca 2020 r., godz. 10:00
Aktywność obywatelska (1DP)
KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ