4 maja 2020 r. (poniedziałek)

1DG: praca klasowa z historii z rozdziału „Polska i świat w II połowie XX wieku”.

1CG: kartkówka z WOSu z zakresu „Systemy polityczne wybranych państw europejskich” (na podstawie filmów).

6 maja 2020 r. (środa)

2E: praca klasowa z HiSu z rozdziału „Ku demokratycznej Rzeczypospolitej”.

8 maja 2020 r. (piątek)

1AG: praca klasowa z WOSu z rozdziału „Obywatel”.

11 maja 2020 r. (poniedziałek)

1AG: praca klasowa z historii z rozdziału „Polska i świat w II połowie XX wieku”.

13 maja 2020 r. (środa)

1CG: praca klasowa z historii z rozdziału „Polska i świat w II połowie XX wieku”.

14 maja 2020 r. (czwartek)

1DG: praca klasowa z WOSu z rozdziału „Obywatel”.

26 maja 2020 r. (wtorek)

1AP: praca klasowa z historii z rozdziału „Polska w późnym średniowieczu”.

28 maja 2020 r. (czwartek)

1AG: praca klasowa z historii z rozdziału „Upadek komunizmu – świat w nowej epoce”.

29 maja 2020 r. (piątek)

1DG: praca klasowa z historii z rozdziału „Upadek komunizmu – świat w nowej epoce”.

1DP: praca klasowa z historii z rozdziału „Polska w późnym średniowieczu”.

2 czerwca 2020 r. (wtorek)

1DP: praca klasowa z WOSu z rozdziału „Organy władzy publicznej w Polsce”.

3 czerwca 2020 r. (środa)

1AP: praca klasowa z WOSu z rozdziału „Organy władzy publicznej w Polsce”.

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ