Informacje dotyczące zdalnego nauczania fizyki w zakresie podstawowym, znajdują się na stronie: www.jsta.pl/fizykazp (odnośnik na stronie „Fizyka zp”). Znajduje się tam również narzędzie do korespondencji z nauczycielem. Uczniowie klas 1*g, mogą sprawdzić wyniki wczorajszego testu.

Login i hasło są takie same jak przy logowaniu na stronę z wykazem ocen.

J. S.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ