2 września 2019 roku rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020. Po odśpiewaniu przez Chór Chrobrego, Hymnu I Liceum, głos zabrał pan dyrektor Henryk Michalski. Na początku serdecznie przywitał uczniów klas pierwszych, a później przedstawił osiągnięcia Kamila Galewskiego, ubiegłorocznego absolwenta naszej szkoły, srebrnego medalisty międzynarodowej olimpiady matematycznej i wielu innych olimpiad oraz konkursów z matematyki na terenie kraju. Zaraz potem Kamil wraz ze swoim nauczycielem-opiekunem panem Pawłem Kwiatkowskim otrzymali listy gratulacyjne i nagrody książkowe od Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pana Krzysztofa Chojniaka. Nagrody wręczył Kierownik Referatu Edukacji pan Radosław Kaczmarek.

W dalszej części uroczystości pan dyrektor przedstawił bogatą historię szkoły i jej funkcjonowanie współcześnie. Przestrzegał młodzież przed zagrożeniami wynikającymi z zażywania środków psychoaktywnych i innych. Mówił o zachowaniu bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do szkoły i do domu. Na zakończenie pan dyrektor przedstawił wychowawców klas pierwszych, którzy przeszli ze swoimi klasami do wybranych sal.

Natomiast klasy drugie i trzecie uczestniczyły w dniu dzisiejszym w spotkaniach klasowych ze swoimi nauczycielami.

Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim koleżankom i kolegom życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym!!!


Powodzenia:)

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ