26 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 przez uczniów klas trzecich.

Uroczystość rozpoczęła się w auli o godz. 10.00. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły nastąpiło odśpiewanie hymnu I LO. Następnie Pan Dyrektor Henryk Michalski przypomniał trzy lata pobytu w szkole tegorocznych maturzystów, rozdał nagrody wyróżniającym się uczniom oraz omówił procedury maturalne.

Po oficjalnym zakończeniu absolwenci rozeszli się do swoich sal, a wychowawcy rozdali im świadectwa ukończenia I-ego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim.

Maturzystom życzymy świetnych wyników z egzaminu dojrzałości, dostania się na wymarzone studia oraz najlepszych wakacji w życiu.

WSZYSTKIEGO DOBREGO !!! POWODZENIA! :)

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ