W piątek 8 marca 2019 roku grupa uczniów Chrobrego wzięła udział w szkoleniu negocjacyjnym. Szkolenie odbyło w się budynku szkoły, w ramach projektu Polilog prowadzonego przez Fundację Odpowiedzialność Obywatelska. Celem projektu jest rozpowszechnienie wśród młodzieży licealnej podstawowej wiedzy z zakresu negocjacji, która przydaje w życiu codziennym, ponieważ pozwala na lepszą komunikację w grupiei skuteczne rozwiązywanie sporów.

Szkolenie przeprowadził absolwent Chrobrego, Prezes Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska Jakub Podgajnik.

Samorząd Uczniowski

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ