Pięciu naszych uczniów w finale ogólnopolskiej olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

Ogólnopolska olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.

Olimpiada odbywa się od 2008 r. i jest realizowana w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii.
Laureaci tej Olimpiady są przyjmowani na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

Uchwała Senatu AGH, szczegółowy regulamin Olimpiady, zakres materiału obowiązujący uczestników Olimpiady i formularz zgłoszenia udziału w Olimpiadzie zamieszczone są na tej stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl.
Olimpiada jest trzystopniowa, do zawodów kolejnego stopnia kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania w danym etapie.

W tegorocznej, dziesiątej edycji olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” brało udział 15 uczniów z naszego liceum: 14 osób w konkursie matematycznym, a jedna osoba – w  konkursie geograficznym. Wszyscy oni zakwalifikowali się do II etapu olimpiady, który odbył się w dniach 28 – 29.02.2017 r.

Do finału ogólnopolskiej olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zakwalifikowało się 5 uczniów „Chrobrego” (wszyscy w konkursie matematycznym):
Natalia Kucharczuk (klasa 2b),
Piotr Żuber (3b),
Jan Kociniak (3b),
Kamil Galewski (1b),
Oliwia Masiarek (3b).

Zawody finałowe z matematyki odbędą się 19 marca 2017 roku, w budynkach kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Najważniejsze informacje od organizatorów:

  • Uczestnik III etapu powinien zgłosić się na AGH nie później niż 30 minut przed wyznaczonym terminem z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).

  • Podczas zawodów konieczne jest posiadanie: na matematyce – długopisu/pióra, linijki, ekierki, ołówka i cyrkla.

  • Etap III trwa 2 godziny zegarowe.

Ogłoszenie dla uczestników finału znajduje się na stronie:
http://www.diament.agh.edu.pl/index.php/component/content/article/1-aktualnosci/51-wyniki20162017-ii-etap

PK

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ