Rozpoczęła się rejestracja uczniów do Konkursu Matematyka Moja Pasja na rok 2016/2017.

Konkurs jest organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, pod patronatem: Wojewody Łódzkiego i  Rektora UŁ oraz przy współudziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Regulaminy, terminarze i zadania z poprzednich edycji. dostępne są pod adresem http://mmp.math.uni.lodz.pl/

Etap szkolny zawodów odbędzie się 9 grudnia 2016 roku.

Bardzo proszę o przygotowanie w poszczególnych klasach list uczniów chętnych i przekazanie mi w terminie do 23 listopada 2016.

SKK Izabela Horenda-Kulbat

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ