14 kwietnia 2015r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Piotrkowie Trybunalskim, odbył się międzyszkolny konkurs "Zło dobrem zwyciężaj" - życie i działalność księdza Jerzego Popiełuszki. Znakomicie zaprezentowały się uczennice Chrobrego.

I miejsce zajęła Aleksandra Pielużek z kl. 2b, zaś na II miejscu ex aequo sklasyfikowane zostały: Mariola Pirek z kl. 2d oraz Marika Sońta z kl. 1f.
Gratulujemy!!!

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ