Zakończyło się w Warszawie sympozjum „Zjednoczona Europa”, które gościło uczniów naszego liceum.

Wśród głównych prelegentów byli prof. Rocco Buttiglione, o. Bernard Ardura, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana, ks. prof. Wojciech Góralski i prof. Zbigniew Krysiak.

Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztof Szczerski odczytał list, który do uczestników sympozjum skierował Andrzej Duda.

Jestem przekonany, że tak każdy człowiek jak i każda społeczność w szczególnie ważnych dla siebie chwilach podejmuje refleksje nad własną tożsamością, podobnie nasza wspólnota łącząca narody Starego Kontynentu potrzebuje dzisiaj powrotu do źródeł i ponownego namysłu nad swoimi fundamentami. Wspólnota europejska, by nadal się umacniać i rozwijać musi zastanowić się nad tym co stanowi najtrwalszą podstawę, nad ideami i wartościami, które budują naszą wspólną tożsamość i których dopiero pochodną są uchwalane prawa. Jeżeli zaś razem zwrócimy się ku autentycznym, historycznym korzeniom Unii to bez trudu dostrzeżemy, że tkwią one głęboko w dziedzictwie religii chrześcijańskiej. (…) Niechaj pamięć o myśli i dziele bohaterów tego spotkania Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana prowadzi nas, współczesnych Polaków, Włochów, Europejczyków do podejmowania dobrych wyborów ideowych, decyzji politycznych służących z pożytkiem wszystkim obywatelom państw członkowskich naszej Wspólnoty.

http://archiczest.pl/warszawa-sympozjum-zjednoczona-europa-pomysl-wierzacych-politykow-kandydatow-na-oltarze/

http://www.tvp.info/29487625/ojciec-unii-europejskiej-trafi-na-oltarze-sympozjum-na-uksw

Anna Bagieńska, Martyna Drozdek, Aleksandra Dudzińska, Kacper Gargul, Olgierd Gawron, Kacper Kołaciński, Szymon Kornacki, Roksana Kowalska, Marika Sońta, Adrianna Stachowska, Paweł Śmigielski, Klaudia Wężyk, Janusz Błaszczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ