Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Eliminacje krajowe organizowane są jak zawsze przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego- Fundację Matematyków Wrocławskich

Etap szkolny XVI I OLM odbędzie się dnia 08 XI 2018. Stanowi on eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej - jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. By osiągnąć sukces w zawodach nie musicie posiadać szczególnych umiejętności językoznawczych ani też wyróżniać się wybitną znajomością języków obcych . Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie informacji dotyczących egzotycznych lub nieistniejących języków. Olimpiada cieszy się popularnością szczególnie wśród uczniów klas matematycznych lecz tak naprawdę jest to sympatyczna, kreatywna zabawa dla wszystkich.

Oto terminarz zawodów:

  • I etap (szkolny) - 08 XI 2018

  • II etap (regionalny) - 23 II 2019 Łódź

  • III etap (ogólnopolski) - 13 IV 2019, Wrocław

  • XVI I Olimpiada Międzynarodowalipiec- sierpień 2019 ( brak jeszcze  informacji o miejscu, ale na pewno poza granicami Polski 

Listy chętnych z poszczególnych klas przyjmowane będą przez nauczycieli matematyki oraz nauczyciela jęz. francuskiego- A.Lauks do dnia 20 X 2018.

Arkusze olimpiad z poprzednich lat, regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna-olimpiada-lingwistyczna/zadania/zadania-z-olimpiady-lingwistyki 

Wszyscy,którzy chcą wziąć udział w konkursie ,proszeni są o zapoznanie się z jego regulaminem.

Zapraszam do udziału

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ