22. kwietnia 2021 roku odbyły się zawody Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny".

Organizatorzy, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zaproponowali przeprowadzenie konkursu w dwóch formułach:
- stacjonarnej, w macierzystej szkole uczestnika i w warunkach kontrolowanej samodzielności; wyniki osób, które zdecydowały się na pisanie konkursu w tej formule  były brane pod uwagę w rankingu ogólnopolskim oraz przy podziale nagród,  
- on-line, rozwiązując test za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej; wyniki osiągnięte w ten sposób były podawane jedynie do wiadomości uczestnika.

W Polsce do konkursu przystąpiło ogółem 173 033 uczniów, w 6 kategoriach.

Uczniowie naszej szkoły rozwiązywali zadania na dwóch poziomach: Junior (klasy pierwsze i drugie po szkole podstawowej) oraz Student (klasy drugie pogimnazjalne oraz klasy trzecie).

Po raz pierwszy w historii startów uczniów naszej szkoły w konkursie Kangur, w obu tych kategoriach mamy laureatów:
w kategorii Junior (klasa II) laureatem został Mateusz Pałucki, który osiągnął wynik 150 pkt,
w kategorii Senior (klasa II) laureatem został Michał Kwiatkowski, który osiągnął wynik 145 pkt.
Obaj nasi laureaci, oprócz stosownych dyplomów, otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

Warto dodać, że w roku 2021, w całym województwie łódzkim łączna liczba laureatów w obu tych kategoriach "Kangura Matematycznego" jest równa 2 :)

Organizatorzy konkursu "Kangur Matematyczny" doceniają również wyniki poniżej poziomu laureata, które są jednymi z najlepszych w okręgach.
Taki wynik uznaje się za bardzo dobry i na tym poziomie mamy kolejnych dwóch uczniów naszego liceum:
w kategorii Junior (klasa I) wynik bardzo dobry uzyskał Bartłomiej Szymczyk,
w kategorii Junior (klasa II) wynik bardzo dobry uzyskał Mateusz Wójcicki.

W konkursie przyznawane są również wyróżnienia za wyniki niższe niż bardzo dobry, ale istotnie powyżej średniej.
Takie wyróżnienia uzyskali:
Maria Zielonka, Maciej Pietrzyk i Krystian Szelest (wszyscy Junior, I klasa),
Konrad  Szymański, Piotr Litych oraz Kajetan Frątczak (wszyscy Junior, II klasa),
Krzysztof Korzeniewski oraz Bartosz  Głowacki (obaj Senior, II klasa).

Informacje o polskiej odmianie konkursu "Kangur Matematyczny" można znaleźć na stronie
https://www.kangur-mat.pl/index.php

Światowym centrum konkursu jest stowarzyszenie "Kangourou sans Frontières", które koordynuje prace komitetów krajowych, organizuje sesje, na których komisja zadaniowa decyduje o wyborze zadań i pomysłach na ich zunifikowanie bez strat jakościowych oraz prowadzi archiwum dostępne pod adresem
https://www.aksf.org/countries.xhtml

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu "Kangur Matematyczny".

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ