Rektor UM w Łodzi - prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek podpisał w dniu dzisiejszym porozumienie o patronacie.

Zajęcia w ramach patronatu UM w Łodzi moi uczniowie rozpoczną od października 2018 roku.

Dziękuję Pani Annie Pielesiek-Kielma oraz Pani Joannie Mielczarek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Izabela Masłowska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ