Dnia 23 września 2015r. uczniowie klasy IIIC brali udział w warsztatach terenowych prowadzonych przez nauczyciela geografii Dagmarę Leśniewską. Uczniowie pracując w grupach mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę podczas bezpośrednich obserwacji. W pierwszej części warsztatów prace przebiegały w dolinie małego cieku wodnego w Rajsku Dużym. Uczniowie opisywali krajobraz okolicy, zagospodarowanie terenu i elementy doliny. Następnie dokonali pomiarów koryta rzecznego i obliczyli wielkość przepływu rzeki. Drugie stanowisko badań to odkrywka glebowa w Straszowie. Grupy dokonały analizy profilu glebowego i wyjaśniały związki między skałą macierzystą, typem gleby a roślinnością naturalną. Podczas zajęć dopisywała zarówno pogoda, jak i humory. Warsztaty po raz kolejny okazały się ciekawą i przyjemną formą nauki. Pozwoliły połączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem.

Klasa IIIC

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ