W ubiegłym roku wystartował nowy internetowy konkursu matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Internetowa przygoda z matematyką”. Jego organizatorem jest Wydział Matematyczno Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Patronat nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty. Patronaty medialne sprawują m.in.: Redakcja Czasopism Pedagogicznych EduPress - wydawca miesięcznika "Matematyka", DeltaMi - portal popularnonaukowy miesięcznika "Delta", forum matematyczne "matematyka.pl".

Tegoroczna II edycja konkursu „Internetowa przygoda z matematyką” rozpoczęła się w grudniu 2012 roku. Aby zgłosić swoje uczestnictwo, należało zarejestrować się na platformie internetowej konkursu www.matematyczny.uksw.edu.pl.

W trakcie pierwszego etapu osoba zarejestrowana miała jedno podejście do testu składającego się z 28 pytań (pytania losowane były z 14 działów matematyki), na rozwiązanie testu każdy uczestnik miał 60 minut. Osoby, które uzyskały wymaganą liczbę punktów były kwalifikowane do drugiego etapu.

W dniach 30.01.2012-19.02.2012 odbywał się II etap, polegający rozwiązywaniu 5 zadań otwartych. Na podstawie wyników II etapu organizatorzy zakwalifikowali do finału 24 uczestników – każdy z nich uzyskał co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów.

Finał konkursu „Internetowa przygoda z matematyką” odbył się 24 marca 2012 roku, w siedzibie Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na laureatów konkursu czekały nagrody rzeczowe, w tym laptop i czytniki e-booków, a także indeksy kierunków: Matematyka, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Fizyka, oraz indeksy unikatowego kierunku autorskiego Nauki Ścisłe (prowadzonego przez Wydział we współpracy z instytutami badawczymi PAN).

Zawody finałowe zakończyły się wielkim sukcesem uczniów „Chrobrego”.
Laureatką I miejsca została Helena Dziubecka, która w nagrodę oprócz indeksu UKSW otrzymała komputer przenośny typu netbook.
Laureatem III miejsca został Michał Figlus, który również otrzymał w nagrodę symboliczny indeks UKSW oraz czytnik e-booków.

Gratulujemy!

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ