Zgodnie z informacją uzyskaną z PSSE w Piotrkowie Tryb. zawiadamiam, że uczniowie oraz personel mający kontakt z osobą, która otrzymała pozytywny wynik badania w kierunku SARS-CoV-2, zostają skierowani na obowiązkową kwarantannę w terminie 30.01.2022r. – 01.02.2022r.(osoby mające ostatni kontakt 25 stycznia), do 02.02.2022r. (osoby mające ostatni kontakt 26 stycznia).
Miejsce odbywania kwarantanny - zgodne z adresem zgłoszonym w szkole/miejscu pracy.
Kwarantanną nie są obejmowane osoby z kontaktu z osobą zakażoną w przypadku gdy są zaszczepione pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej – szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim, przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem ostatniego kontaktu z zakażonym. Osoby mieszkające z osobą na kwarantannie nie podlegają kwarantannie – np. jeśli dziecko jest skierowane na kwarantannę – rodzice nie podlegają automatycznej kwarantannie z tego powodu.

--
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
PSSE Piotrków Trybunalski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ