OSTASZKÓW – KALININ – MIEDNOJE – 1940

MORD NA FUNKCJONARIUSZACH 

POLICJI PAŃSTWOWEJ II RP

24 lutego 2020 roku odbyło się, z inicjatywy Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", spotkanie edukacyjno-historyczne poświęcone funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP, ofiarom Zbrodni Katyńskiej. Spotkanie z klasą 3F poprowadził prezes stowarzyszenia Jarosław Olbrychowski. Wszyscy uczestnicy tej wyjątkowej lekcji historii otrzymali pamiątkowe odznaczenia OKM 1940 (skrót od nazw Ostaszków, Kalinin, Miednoje).

Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej okupowanym przez ZSRR funkcjonariusze policji byli masowo aresztowani bezpośrednio po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 (lub mordowani na miejscu) i są jedną z głównych grup ofiar zbrodni katyńskiej. Obóz w Ostaszkowie, którego więźniowie zostali wymordowani w Twerze wiosną 1940 był przeznaczony przez NKWD wyłącznie dla funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza i innych zmilitaryzowanych formacji państwa polskiego.

W grobach Katynia, Miednoje i Charkowa spoczywa blisko 6 tys. polskich policjantów, co stanowiło około ¼ stanu liczebnego zawodowych funkcjonariuszy PP z okresu tuż przed wybuchem wojny.

Piotr Grelowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ