27 stycznia 2020 roku w częstochowskiej siedzibie kancelarii Dawid&Partnerzy odbył się II etap IV edycji konkursu 'Od mundurka do togi'. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 3F - Julia Dramińska. Jej zadaniem było przedstawienie przed jury w ciągu 15 minut analizy kazusu, w którym znalazły się m.in. sprawy dotyczące rozpijania osób małoletnich, stalkingu, naruszenia nietykalności cielesnej czy też kradzieży z włamaniem. Uczennica poradziła sobie bardzo dobrze z każdym z problemów, odpowiadając ponadto na dodatkowe pytania Komisji. Zapewniło jej to miejsce w Wielkim Finale, który odbędzie się 24 lutego w siedzibie kancelarii.

Piotr Grelowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ