11 i 24 stycznia Julia Węglarska (3A) i Dawid Radziszewski (2A) uczestniczyli w eliminacjach okręgowych XLVI Olimpiady Historycznej. Pierwsza część polegała na napisaniu wypracowania na jeden z sześciu tematów zaproponowanych przez organizatora, zaś druga na udzieleniu odpowiedzi ustnej na trzy pytania zadane przez komisję złożoną z wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego. Komisja Okręgowa złożyła na ręce opiekunów – dyrektora Henryka Michalskiego i Janusza Błaszczyka – gratulacje, podkreślając, że prace pisemne Julii i Dawida były jednymi z najlepszych. Ponadto Dawid uzyskał najwięcej punktów ze wszystkich uczestników obu części eliminacji okręgowych przeprowadzonych do 24.01.20 r.

Przed Julią i Dawidem eliminacje centralne, które odbędą się na początku kwietnia 2020 r. Jeśli uda im się zdobyć tytuł laureata lub finalisty, maturę z historii mają na 100%!

Janusz Błaszczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ