Pod takim właśnie tytułem odbył się konkurs promujący wśród młodzieży wybitne postaci polskiego sportu, które odznaczyły się szczególnymi zasługami dla kraju w czasie II wojny światowej. Projekt, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Przygotowywane przez Fundację Instytut Łukasiewicza przedsięwzięcie okazało się wartościową inicjatywą, która służy upowszechnianiu wiedzy historycznej oraz popularyzowaniu wśród młodych ludzi, chlubnych postaw polskich sportowców w zmaganiach o wolną Polskę.

W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas humanistycznych – Anna Grelowska 1cp i Adam Krześlak 1cg. W nagrodę za zaangażowanie i poświęcony czas przy tworzeniu prac, uczniowie otrzymali gry planszowe Mistrzowie i patrioci. Samodzielnie wykonane projekty (m.in. o Antonim Maszewskim – absolwencie naszej szkoły) powstały pod opieką nauczycieli p. Adama Grelowskiego i p. Janusza Błaszczyka.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z trzech wymienionych poniżej tematów:

1) Halina Konopacka, Helena Marusarzówna, Bronisław Czech, Janusz Kusociński, Maria Kwaśniewska, Józef Noji, a może ktoś inny? Który z mistrzów polskiego sportu zaangażowany w walkę o losy Ojczyzny jest Ci najbliższy? Napisz, dlaczego jego życiorys może być inspiracją i stanowić wzór patriotyzmu.

2) Jak wyglądało życie młodego sportowca 80, 90 lat temu, a jak dziś? Z jakimi przeżyciami wiązało się reprezentowanie kraju, który dopiero odzyskał niepodległość? Czy współcześnie uprawianie sportu można łączyć z patriotyzmem?

3) Byliśmy patriotami. Ten patriotyzm był w nas – mówiła o przedwojennych sportowcach Maria Kwaśniewska, lekkoatletka, brązowa medalistka olimpijska z Berlina (1936r.). Na podstawie życiorysu sportowca wybranego z listy zaprezentowanej poniżej udowodnij, że ideały przyświecające sportowcom nieodłącznie związane są z miłością do Ojczyzny: Janusz Kusociński, Halina Konopacka, Maria Kwaśniewska, Stanisław Marusarz, Helena Marusarzówna, Antoni Maszewski, Bronisław Czech.

Projekt Mistrzowie i patrioci został zrealizowany w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i służył przypomnieniu sylwetek polskich sportowców – narodowych bohaterów, którzy od 1 września walczyli z Niemcami, a od 17 września – także z Rosjanami. Sportowcy wstępowali do wojska i organizacji podziemnych, ginęli w kampanii wrześniowej, katyńskim lesie, pod Monte Cassino, w Powstaniu Warszawskim, niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych. Choć sport był ich życiem, największą wartością pozostała niepodległa Polska...

A.G.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ