Nasi uczniowie brali udział w finale Wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o HIF/AIDS który odbył się w Łodzi. W finale wzięło udział stu uczestników, uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Test dla finalistów Olimpiady przygotowany został w oparciu o profesjonalną wiedzę medyczną i składał się z 25 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz 1 pytania problemowego. Komisja Konkursowa oceniła prace i wyłoniła zwycięzców. Fundatorem nagród i wyróżnień był Urząd Marszałkowski w Łodzi, a nagrody wręczał wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

Nasi reprezentanci wystartowali w trzech zespołach dwuosobowych. Najlepszym zespołem okazali się Sara Krzymowska i Jakub Kałużny zajmując trzecie miejsce. Wyróżnienie otrzymał zespól w składzie Kacper Świerk i Mateusz Fałek. Ponadto nasza szkołę reprezentowali: Katarzyna Kubiak i Adam Jarocki.

Dorota Danielak

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ