28 lutego 2022 roku w Opocznie odbyło się 2 posiedzenie Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich, po raz pierwszy w formie stacjonarnej.

Na sesji zostało wybrane nowe grono zarządu. Po roku zasiadania w prezydium Rady, przewodniczący SU Oliwier Węgrzyn zdecydował o nie kandydowaniu ponownie na urząd Sekretarza ŁRSSŚ. Zostaje on jednak nadal w radzie i już jako zwykły radny zamierza kontynuować współpracę naszej szkoły z tą organizacją i dalej brać czynny udział we wspólnych akcjach. Do delegacji z naszej szkoły dołączyła także nowa osoba, Natalia Cejnóg.

SU Chrobrego nawiązał wiele przyjaznych stosunków z innymi samorządami szkolnymi z całego województwa. Na sesji zostało poruszonych bardzo wiele ważnych tematów. Między innymi o prawach i obowiązkach uczniów, czy o sytuacji za naszą wschodnią granicą i wspólnym działaniu w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Liczymy na dalszą owocną współpracę na wielu płaszczyznach Samorządu Uczniowskiego I Liceum z Łódzką Radą Samorządów Szkół Średnich.

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ