Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Nam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok 2022 obdaruje wszystkich
zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

Pięknych Świąt, Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, pracownikom administracji oraz uczniom
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego,
życzy Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ