W najbliższy poniedziałek, 14 czerwca o godzinie 12.30 w Auli, odbędzie się spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Tematem spotkania przeznaczonego dla naszych uczniów,  będzie znalezienie sposobów radzenia sobie z kłopotami natury psychologicznej i psychicznej w okresie pandemii i zdalnego nauczania oraz po powrocie do szkoły. Chętni uczniowie proszeni są o sporządzenie list i przekazanie ich do Przewodniczącego SU Oliwiera Węgrzyna. 

 
 

Pedagog Szkolny i Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ