W trosce o bezpieczeństwo uczniów, a także mając na uwadze rodziców i nauczycieli, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego przystąpiło do Projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Celem projektu jest uświadomienie zagrożeń płynących z internetu oraz innych narzędzi cyfrowych. Projekt finansowany jest przez MEN, a realizuje go Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z Tarnowa.

W ramach tego projektu, 11.09.2018 roku, w Chrobrym odbyło się spotkanie Edukatora Projektu, Macieja Dowgiela, z wszystkimi uczniami klas pierwszych. Kolejnym etapem były trzy warsztaty na wybrane tematy cyberbezpieczeństwa, w których uczestniczyła młodzież innych klas. Następnie edukator przeszkolił Radę Pedagogiczną jak bezpiecznie korzystać z „sieci”, a całe szkolenie zakończył projekcją filmu edukacyjnego pt.:”Bezpieczeństwo Cyfrowe dzieci i młodzieży”.

12.09.2018 roku w czasie zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych w auli, został wyświetlony film z zakresu cyberbezpieczeństwa, a chętni po jego zakończeniu otrzymali broszury pt.:”Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie? – poradnik dla rodziców”.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani pedagog Ewa Bąbol.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ