W dniach 7-8 kwietnia 2021 r. odbyły się zawody finałowe LXXII Olimpiady Matematycznej, przy czym ze względu na szczególne warunki epidemiologiczne Komitet Główny Olimpiady Matematycznej  zdecydował o przeprowadzeniu ich w rozproszeniu.

Do tych zawodów zakwalifikował się uczeń klasy 2bg, Bartosz Głowacki, który rozwiązywał zadania finałowe w naszej szkole, w obecności Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej.

W każdym z dwóch dni trwania zawodów finaliści LXXII OM mieli 5 godzin na rozwiązanie 3 zadań.

Prace uczestników zostały następnie ocenione przez Komisję Zadaniową.
Po podsumowaniu ocen każdego z finalistów Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, na zebraniu w dniu 28.04.2021 r., podjął decyzję o przyznaniu tytułu laureata tym spośród nich, którzy w finale uzyskali najlepsze wyniki.
W tym gronie znalazł się Bartosz Głowacki, który za swoje rozwiązania otrzymał 17 punktów.

Bartek osiągnął ten spektakularny sukces przedstawiając prawidłowe rozwiązania trzech zadań finałowych – gratulujemy!

Treść zadań finałowych LXXII OM dostępna jest pod adresem
https://om.mimuw.edu.pl/static/app_main/problems/om72_3.pdf
a ich rozwiązania są na stronie
https://om.mimuw.edu.pl/static/app_main/problems/om72_3r.pdf

Aktualności z OM-a dostępne są pod adresem https://om.mimuw.edu.pl/

O finale można też przeczytać
na stronie https://www.facebook.com/olimpiada.matematyczna/

Podsumowując udział uczniów naszego liceum w zawodach LXXII Olimpiady Matematycznej warto wspomnieć, że obiecujące wyniki w zawodach II stopnia uzyskali: Michał Kwiatkowski (2bg), Mateusz Pałucki (2ap) oraz Maciej Pietrzyk (1b).

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ