Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Eliminacje krajowe organizowane są jak zawsze przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego- Fundację Matematyków Wrocławskich

Etap szkolny XVI I I OLM odbędzie się dnia 24.10.2019. Stanowi on eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej - jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. By osiągnąć sukces w zawodach nie musicie posiadać szczególnych umiejętności językoznawczych ani też wyróżniać się wybitną znajomością języków obcych . Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie informacji dotyczących egzotycznych lub nieistniejących języków. Olimpiada cieszy się popularnością szczególnie wśród uczniów klas matematycznych lecz tak naprawdę jest to sympatyczna , kreatywna zabawa dla wszystkich .

Oto terminarz zawodów:

24.10.2019 -etap szkolny

29.02.2020- etap okręgowy - Łódź

30.03.2020 – finał krajowy - Wrocław

18.04.2020 – finał międzynarodowy –  lipiec 2020 - Windawa , Łotwa

Listy chętnych z poszczególnych klas przyjmowane będą przez nauczycieli matematyki oraz nauczyciela jęz. francuskiego- A.Lauks

do dnia 18.10. 2019.

Arkusze olimpiad z poprzednich lat , regulamin konkursu oraz wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie XVIIIolimpiady lingwistyki matematycznej .

Wszyscy,którzy chcą wziąć udział w konkursie , proszeni są o zapoznanie się z jego regulaminem.

 

Zapraszam do udziału

 

Anna Lauks

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ