W X Irańskiej Olimpiadzie Geometrycznej (10th Iranian Geometry Olympiad) wzięli udział uczniowie z 53 krajów z całego świata - ich wykaz można znaleźć na stronie domowej olimpiady http://igo-official.ir/?lang=en

W Polsce zawody IGO przeprowadzone były w 5 ośrodkach: w Piotrkowie Trybunalskim (I LO im. Bolesława Chrobrego), w Rzeszowie (LO Sióstr Prezentek), w Krakowie (V LO im. B. Nowodworskiego), we Wrocławiu (Instytut Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz w Warszawie (XIV LO im. Stanisława Staszica).

Zawody Irańskiej Olimpiady Geometrycznej przeprowadzone były na czterech poziomach:
Elementary (podstawowy) - dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
Intermediate (średnio zaawansowany) - dla uczniów klas I-II szkoły średniej,
Advanced (zaawansowany) - dla uczniów klas III-IV szkoły średniej,
Free - dla osób, które ukończyły naukę na poziomie szkoły średniej.

W czasie 270 minut uczestnicy mieli do rozwiązania 6 zadań, które były oceniane w skali 0 - 8 punktów.
Prace polskich uczestników zostały sprawdzone i ocenione przez komisję zadaniową, której przewodniczyli Kosma Kasprzak i Dominik Bysiewicz.

Wyniki oraz skany najlepszych prac zostały przesłane do organizatorów, którzy po kilku miesiącach pracy ogłosili wyniki X Irańskiej Olimpiady Geometrycznej.

W grupie zaawansowanej Polacy zdobyli 2 tytuły laureata oraz medale brązowe, które otrzymali Magdalena Pudełko (V LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie) oraz Kajetan Ramsza (XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie).
W grupie średnio zaawansowanej Polacy zdobyli również 2 tytuły laureata oraz  medale brązowe, które otrzymali Jakub Świcarz (XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie) oraz Kazimierz Chomicz, uczeń I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim.

Każdy uczestnik X Irańskiej Olimpiadzie Geometrycznej, który nie uzyskał tytułu laureata, ale rozwiązał przynajmniej jedno pełne zadanie, został wyróżniony przez Organizatorów tzw. wzmianką zaszczytną.
Spośród uczniów naszego liceum takie wyróżnienie otrzymali:
-  w grupie średnio zaawansowanej: Tomasz Banaszczyk, Jakub Jonczyk, Oskar Kowalski i Albert Siekański,
-  w grupie zaawansowanej: Maciej Pietrzyk, Krystian Szelest oraz Szymon Tobiasz.

Gratulujemy.

IGO_2023-pl.pdf

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ