Od kilkunastu lat Marszałek Województwa Łódzkiego funduje jednorazowe stypendia naukowe dla wyróżniających się uczniów szkół średnich województwa łódzkiego.

Zgodnie z zapisami ujętymi w ogłoszeniu o naborze:
"Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń”:
1) przyznawane jest uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania;
2) do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, przy czym każdy podmiot może złożyć do trzech wniosków o przyznanie stypendium."

Po rozpatrzeniu wniosków złożonych za rok szkolny 2020/2021, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 545/21 przyznał 25 stypendiów naukowych w kategorii "uczeń": 3 stypendia I stopnia, 5 stypendiów II stopnia oraz 17 stypendiów III stopnia.

Wśród wyróżnionych znaleźli się trzej uczniowie naszej szkoły:
1. Bartosz Głowacki otrzymał stypendium I stopnia w kwocie 4000 zł,
2. Mateusz Wójcicki otrzymał stypendium I stopnia w kwocie 4000 zł,
3. Michał Kwiatkowski otrzymał stypendium I stopnia w kwocie 4000 zł.

Łacznie wyróżnienia za osiągnięcia artystyczne i naukowe XV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego przyznano 70 osobom. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Listy gratulacyjne nagrodzonym wręczył Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, któremu towarzyszył Dariusz Rogut, Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Uroczystość uświetnił koncert smyczkowy w wykonaniu młodych artystów związanych z Filharmonią Łódzką.

Szczegółowa informacja o wynikach konkursu na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2021 roku znajduje się na stronie
https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/stypendia/item/11052-stypendia-naukowe-marsza%C5%82ka-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-dla-uczni%C3%B3w-i-student%C3%B3w-w-2021-roku-przyznane

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ