Od września do grudnia 2020 roku trwała część korespondencyjna LXXII Olimpiady Matematycznej, najstarszej polskiej olimpiady przedmiotowej.

Olimpiada odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Uczestnicy, jak zwykle w I etapie OM, mieli do rozwiązania 12 zadań.

Treść zadań z LXXII OM dostępna jest pod adresem

https://om.mimuw.edu.pl/static/app_main/problems/om72_1.pdf

Do II etapu tegorocznej edycji Olimpiady Matematycznej zakwalifikowano 8 uczniów „Chrobrego”. Są to:

Krystian Szelest, klasa 1b,

Maciej Pietrzyk, klasa 1b,

Szymon Tobiasz, klasa 1b,

Albert Piekarski, klasa 2ag,

Mateusz Pałucki, klasa 2ap,

Mateusz Wójcicki, klasa 2ap,

Michał Kwiatkowski, klasa 2bg,

Bartosz Głowacki, klasa 2bg.

Zawody II stopnia LXX Olimpiady Matematycznej odbyły się w dniach 12 – 13 lutego 2021 r..

Zadania z tego etapu Olimpiady dostępne są pod adresem

https://om.mimuw.edu.pl/static/app_main/problems/om72_2.pdf

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ