7. czerwca 2019 roku odbyło się zakończenie programu „Zdolny uczeń – świetny student”. Projekt ten polegał na kilkumiesięcznych wspólnych badaniach naukowych licealistów z pracownikami Uniwersytetu Łódzkiego. Brali w nim udział uczniowie naszej szkoły, a cztery uczennice swoje dokonania zaprezentowały na uroczystym finale akcji w Sali Senatu UŁ. Były to:

 

  • Wiktoria Cichosz z tematem prezentacji: Zróżnicowanie mykoryz na korzeniach sadzonek w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego na terenie dawnej szkółki w Moszczenicy (klasa 2D);

  • Julia Poterała z tematem: Całkowity potencjał antyoksydacyjny wybranych produktów spożywczych pochodzenia roślinnego (klasa 2D);

  • Aleksandra Grelowska z tematem badań: Wykorzystanie nowoczesnych technik obrazowania mikroskopowego w identyfikacji mrówek (klasa 2E);

  • Zuzanna Płomińska z tematem: W poszukiwaniu alternatywnych związków i metod ochrony roślin przed skażeniem środowiska naturalnego (klasa 2E).

 

Za swoje występy dziewczęta otrzymały dyplomy i drobne upominki. Program Zdolny uczeń – świetny student był okazją dla uczniów do poznania technik pracy laboratoryjnej oraz do zaznajomienia się ze specyfiką pracy na uniwersytecie.

Aleksandra Grelowska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ