17 października 2018 roku uczniowie klas Id i Ie wzięli udział w zajęciach inauguracyjnych dziesiątej już edycji Akademii Ciekawej Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest to inicjatywa edukacyjna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, polegająca na prowadzeniu specjalnych wykładów obejmujących wybrane zagadnienia z różnych działów przedmiotu Chemia, wzbogaconych pokazami multimedialnymi oraz eksperymentami przeprowadzanymi „na żywo”.

Tytuł pierwszego wykładu X edycji ACCh: "Czy równowaga w przyrodzie i w chemii jest korzystna?" - wykładowca - prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak.

Na wykładzie przedstawione zostały typy równowag występujących w przyrodzie i chemii, termodynamiczne podstawy równowagi reakcji chemicznych oraz problem korzyści lub zagrożeń płynących z ustalenia się stanu równowagi.

Agnieszka Włodarczyk

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ