„Czym to pachnie’’ ,to tytuł kolejnego wykładu, w którym wzięli udział uczniowie I klas biologiczno-chemicznych w ramach spotkań z cyklu
Akademia Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim w dniu 15 listopada.

Wiadomo, że człowiek poznaje świat za pomocą zmysłów. Jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej tajemniczym jest węch.
Dopiero pod koniec XX wieku udało się rozwiązać zagadkę działania węchu. Czym zatem jest zapach? W jaki sposób powstaje? czyli kilka słów o chemii zmysłów . Dlaczego kwiaty pachną? Jaki jest związek między budową związków chemicznych a ich wpływem na nas i nasze życie? W jaki sposób informacja o określonym zapachu dociera do mózgu i jak jest w układzie nerwowym kodowana. Wiemy już, że nieprzyjemne dla naszego nosa zapachy pochodzą od substancji, których cząsteczki są małe. Z kolei za piękne zapachy odpowiadają substancje wielkocząsteczkowe. Oddziaływanie zapachów na zmysł węchu jest procesem niezwykle złożonym, skomplikowanym i nie do końca jeszcze poznanym.

Tytuł spotkania z 20 grudnia to „Barwy w chemii ‘’.

Wykład dotyczył podstawowych zagadnień związanych ze zjawiskiem występowania barwy związków organicznych i nieorganicznych. Omówiono zjawisko rozszczepienia światła białego oraz wyjaśniona została zależność między strukturą i barwą związków. W trakcie wykładów zaprezentowano pokazy ilustrujące omawiane zjawiska.
Tematem ostatniego wykładu przed feriami zimowymi była nanotechnologia, która skupia w sobie wiedzę: fizyczną, chemiczną, biologiczną, medyczną oraz inżynierię materiałową. Nanotechnologia… pomaga tworzyć dzisiejsze produkty: lżejsze, mocniejsze ,szybsze,mniejsze i bardziej wytrzymałe.
Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się jaki pożytek mamy z nanotechnologii i jaką rolę odgrywają nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych. Przedstawiono przykłady zastosowań osiągnięć nanotechnologii w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób nowotworowych.

 

Maria Żak

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ