„Czym to pachnie’’ ,to tytuł kolejnego wykładu, w którym wzięli udział uczniowie I klas biologiczno-chemicznych w ramach spotkań z cyklu
Akademia Ciekawej Chemii na Uniwersytecie Łódzkim w dniu 15 listopada.

Wiadomo, że człowiek poznaje świat za pomocą zmysłów. Jednym z najważniejszych i jednocześnie najbardziej tajemniczym jest węch.
Dopiero pod koniec XX wieku udało się rozwiązać zagadkę działania węchu. Czym zatem jest zapach? W jaki sposób powstaje? czyli kilka słów o chemii zmysłów . Dlaczego kwiaty pachną? Jaki jest związek między budową związków chemicznych a ich wpływem na nas i nasze życie? W jaki sposób informacja o określonym zapachu dociera do mózgu i jak jest w układzie nerwowym kodowana. Wiemy już, że nieprzyjemne dla naszego nosa zapachy pochodzą od substancji, których cząsteczki są małe. Z kolei za piękne zapachy odpowiadają substancje wielkocząsteczkowe. Oddziaływanie zapachów na zmysł węchu jest procesem niezwykle złożonym, skomplikowanym i nie do końca jeszcze poznanym.

Tytuł spotkania z 20 grudnia to „Barwy w chemii ‘’.

Wykład dotyczył podstawowych zagadnień związanych ze zjawiskiem występowania barwy związków organicznych i nieorganicznych. Omówiono zjawisko rozszczepienia światła białego oraz wyjaśniona została zależność między strukturą i barwą związków. W trakcie wykładów zaprezentowano pokazy ilustrujące omawiane zjawiska.
Tematem ostatniego wykładu przed feriami zimowymi była nanotechnologia, która skupia w sobie wiedzę: fizyczną, chemiczną, biologiczną, medyczną oraz inżynierię materiałową. Nanotechnologia… pomaga tworzyć dzisiejsze produkty: lżejsze, mocniejsze ,szybsze,mniejsze i bardziej wytrzymałe.
Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli się jaki pożytek mamy z nanotechnologii i jaką rolę odgrywają nanomateriały w leczeniu chorób nowotworowych. Przedstawiono przykłady zastosowań osiągnięć nanotechnologii w życiu codziennym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób nowotworowych.

 

Maria Żak

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ