W ostatni piątek, 24 czerwca, pożegnaliśmy rok szkolny 2021/2022. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 od odśpiewania Hymnu I Liceum przez chór pod kierunkiem Kingi Świstak. Następnie pan dyrektor Henryk Michalski wręczył nagrody dla najlepszych uczniów m.in. za wybitne osiągnięcia w nauce, sukcesy przedmiotowe i sportowe, a także za aktywną pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Podczas akademii głos zabrał również przewodniczący SU, Oliwier Węgrzyn. Podziękował on młodzieży za jej zaangażowanie i kreatywność w pracach tego uczniowskiego gremium, a także wstępnie pożegnał się ze swoją funkcją, zapowiadając na początek października wybory nowego przewodniczącego Chrobrego.

Po zakończeniu części oficjalnej, nastąpiła krótka część artystyczna. Zespół muzyczny złożony z panów, Artura Łągwy i Tomasza Grynkiewicza, oraz uczennic klasy 3cp, Telimeny Kwaśniak i Wiktorii Skrobek, zaprezentował kilka piosenek. Później wszyscy udali się do klas, aby odebrać świadectwa i na okres wakacji pożegnać się ze swoimi wychowawcami oraz kolegami i koleżankami.

Życzymy wszystkim wielu chwil odpoczynku i wytchnienia, cudownych oraz słonecznych dni!!!

Samorząd Uczniowski

 

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ