Na Mszę świętą zapraszamy (zwłaszcza maturzystów) do Sanktuarium Matki Bożej (ul. Pijarska 4) 29 kwietnia 2022 o godz. 9:00.

Podziękujemy Panu Bogu za czas nauki w Chrobrym i poprosimy o dobre wyniki matur.

O. Adam Sołdek

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ