W planie lekcji nastąpiły zmiany, które wchodzą w życie z dniem 7 pażdziernika 2019 r. (poniedziałek).

Proszę uważnie sprawdzić nowy plan na stronie internetowej szkoły: nowy plan lekcji

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ