Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.
Od dziś dokonuję rejestracji uczniów. Rekrutacja rozpoczyna się 20 listopada i trwa do 3 grudnia!

Etap szkolny odbędzie się 4 grudnia. Niezbędne informacje na temat Olimpiady znajdzicie w zakładce Olimpiada. na stronie https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/ .

Zapraszam do sali 12 w celu rejestracji.
Ewelina Szamburska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ