Wszystkich utalentowanych uczniów naszej szkoły zapraszamy do współpracy przy organizacji świątecznwgo koncertu. Czekamy na tych, którzy umieją śpiewać, grać na instrumencie, recytować. Szukamy uzdolnionych plastycznie do pomocy przy wykonaniu dekoracji.

Więcej informacji u pani Iwony Drobczuk – Zwolińskiej, pani Bogumiły Matyszewskiej oraz pana Artura Łągwy.

Zapraszamy.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ