Zawody I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się na terenie całego kraju 7 listopada 2018 r. (środa).

Miejsce przeprowadzenia zawodów: Muzeum w I LO.
Rozpoczęcie zawodów: godz. 9:00.

Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
zadania z podstaw ekonomii,
30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej/
https://owe.pte.pl

 

Ewelina Szamburska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ